Școala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos

Scurt istoric

În perioada de început, învățământul, ca instituție instructiv-educativa era organizat de către biserică sub forma unor școli confesionale. În Valcău de Jos școala a fost înființată, se pare prin 1860-1861 și a funcționat ca o școala confesională românească. Limba de predare era limba română.
La început se scria cu litere chirilice până prin anul 1876 când a fost introdus alfabetul latin. Școala confesionala a funcționat la început în loc închiriat și apoi în localul propriu construit în 1870 din lemn pe teritoriu bisericesc, cu o sala și doua chilii pentru învățători, acoperită cu șindrila.
Școala de stat maghiara s-a înființat în anul 1896 în clădire închiriata, iar în anul 1902 s-a cumpărat un teren cu bani de la toți locuitorii satului ( adică și de la români), plătindu-se pentru un teren 1400 de coroane. Aceasta clădire avea o sala și două “chilii”(anticamera si pivnița), zidită din cărămidă și acoperită cu țiglă.
Din documentele pe care le deținem în arhiva școlii în anul 1924 – 1925 în clasele I-IV existau un număr de 40 de elevi iar în clasele V-VII 7 elevi. In perioada 1940-1944 s-a ajuns la aproximativ 200 de elevi și patru cadre didactice, același număr de elevi se menține și în perioada 1948-1949.
Actuala școala a fost construită în anii 1965 – 1966 când existau doua secții, secția româna cu un număr de 78 elevi și secția maghiara cu 12 elevi.
În perioada următoare învățământul în școala noastră a evoluat cu un efectiv mai mare de elevi prin înființarea unei trepte liceale. După 1989 se revine la forma gimnazială de învățământ, menținându-se până în prezent.

Prezent

Școala gimnazială Valcău de Jos este așezată pe strada principală a localității Valcău de Jos.
Din punct de vedere social se apreciază faptul că ponderea o dețin elevii care provin din familii de muncitori.
Numărul fiilor de intelectuali este mic, predominând, de asemenea copii ai căror părinți sunt șomeri. Există și romi. Mulți dintre copiii școlii noastre au părinți care muncesc în străinătate.
Structura claselor, în general, este eterogenă; unii elevi sunt foarte buni, alții sunt de nivel mediu;  există însă și copii cu posibilități intelectuale limitate.
Din ultima categorie provin cei care la sfârșitul anului au fost declarați repetenți.

Descrierea unității de învățământ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALCĂU DE JOS – unitate cu personalitate juridică, funcționează cu următoarele structuri:

  • Grădinița cu program normal Valcău de Jos
  • Grădinița cu program normal Valcău de Sus
  • Grădinița cu program normal Subcetate
  • Grădinița cu program normal Preoteasa
  • Grădinița cu program normal Lazuri
  • Școala Gimnaziala Valcău de Sus
  • Școala Gimnaziala Preoteasa
  • Școala Primara Subcetate

În satul Ratovei există o școală care nu funcționează din cauza lipsei de copii.
În comună funcționează o bibliotecă publică cu peste 8.000 de volume, cu angajat permanent cu normă întreagă, precum și o bibliotecă care se găsește în incinta școlii din Valcău de Jos.

Sari la conținut